Pracownia Echokardiograficzna Grodzisk Mazowiecki

Zapraszamy na wizytę w poradani echokardiograficznej w Grodzisku Mazowieckim. Nasi doświadczeni lekarze specjaliści prowadzą badania diagnostyczne takie jak EKG spoczynkowe, echo serca przeklatkowe oraz Event Holter (Holter Zdarzeniowy). Dowiedz się więcej na temat badań, które oferuje Poradnia Echokardiograficzna Primula Clinic.

Wykres przedstawiający wyniki EKG serca
Lekarz w trakcie wykonywania badania Doppler
Dr Paweł Basiukiewicz

Dr Paweł Basiukiewicz

Kardiolog, elektrokardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:
EKG SPOCZYNKOWE (z opisem) - 60 zł

EKG spoczynkowe pozwala ocenić częstotliwość pracy serca i różnego rodzaju zaburzenia miarowości oraz zaburzenia przewodzenia impulsu elektrycznego w obrębie przedsionków i komór.

Ekg spoczynkowe – Cel badania

EKG spoczynkowe to badanie pozwala ocenić częstotliwość pracy serca i różnego rodzaju zaburzenia miarowości, oraz zaburzenia przewodzenia impulsu elektrycznego w obrębie przedsionków i komór. Ponadto pozwala ocenić zaburzenia ukrwienia mięśnia sercowego, a także wnioskować o wielkości jam serca.

 

Przygotowanie do badania

EKG spoczynkowe nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki. Badanie EKG jest bezbolesne oraz nieinwazyjne – nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia spoczynkowego EKG. Badanie EKG spoczynkowe można powtarzać w każdym wieku, w niewielkich odstępach czasu – także u kobiet w ciąży.

 

EKG spoczynkowe – Opis i przebieg badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie.
Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na wznak i polega na przyłożeniu 4 elektrod do kończyn pacjenta oraz 6 elektrod do klatki piersiowej (razem 10 elektrod), które dzięki odpowiednim połączeniom dają zapis 12-odprowadzeniowy.

Elektrody przypinane są na specjalne przyssawki lub klamry i połączone są kablami z rejestratorem, co pozwala zapisać badanie w postaci wydruku na papierze lub w postaci zapisu cyfrowego. Rejestracja badania trwa ok 1 minuty.

 

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne i może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku a także u kobiet w ciąży.

Możliwe jest wystąpienie podrażnienia skóry (świąd, zaczerwienie, obrzęk) wskutek mechanicznego działania koniecznego do odpowiedniego przygotowania (usuwanie owłosienia) i/lub wskutek reakcji alergicznych (np. na środek odkażający, klej zastosowany w elektrodach). U osób z niektórymi schorzeniami dermatologicznymi mogą pojawić się zmiany ropne. Wszystkie te dolegliwości są krótkotrwałe, w większości ustępują samoistnie lub pod wpływem miejscowego leczenia objawowego.

 

ECHO SERCA PRZEZKLATKOWE - 200 zł

Badanie pozwala przedstawić na ekranie monitora obraz serca i naczyń krwionośnych uzyskany za pomocą ultradźwięków.

Echo serca przezklatkowe – Cel badania

Echo serca przezklatkowe wykonuje się dla oceny morfologii serca, czyli jego obrazu anatomicznego, a także w celu oceny jego pracy.
Badanie to jest podstawowym badaniem w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu wielu chorób serca: wad wrodzonych i nabytych, niewydolności serca, kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego (ocena powikłań), nadciśnienia płucnego, chorób dotyczących aorty, choroby wieńcowej, u chorych po zawale serca i w wielu innych schorzeniach.

Wskazaniem do badania jest także diagnostyka: szmerów serca, duszności, bólów w klatce piersiowej, omdleń, oraz monitorowanie serca w trakcie leczenia chemio- i radioterapią w celu uniknięcia lub szybkiego wykrycia powikłań.

 

Przygotowanie do badania

Do badania nie jest potrzebne szczególne przygotowanie.

 

Opis i przebieg badania

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach lub na lewym boku.
W trakcie badania lekarz przykłada głowicę ultrasonograficzną aparatu posmarowaną żelem w różne miejsca klatki piersiowej tak, aby uzyskać obraz serca w wymaganych projekcjach. W zależności od indywidualnych warunków fizycznych pacjenta oraz wykrywanych patologii badanie trwa zazwyczaj od 15 do 45 minut.

 

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie jest bezpiecznie i zasadniczo bezbolesne. Niewielki ból może wystąpić jedynie na skutek dociskania głowicy aparatu do klatki piersiowej. Badanie można wykonywać dzieciom i kobietom w ciąży.

EVENT HOLTER (Holter Zdarzeniowy) - 250 zł

Badanie metodą Event Holtera daje możliwość przesyłania online przez pacjenta do ośrodka monitorującego 20-sekundowego zapisu czynności elektrycznej serca (EKG) z 4 odprowadzeń w momencie wystąpienia dolegliwości, wielokrotnie w czasie ustalonego długotrwałego czasu badania (tydzień lub dłużej).

Event Holter jest badaniem wykonywanym w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta i dedykowane jest osobom z objawami przyśpieszenia czynności serca, uczuciem „ kołatania” serca, niemiarowej pracy serca, uczuciem zagrażającego omdlenia, u których w zwykłym Holterze EKG przy użyciu rejestratorów 3 lub 12 kanałowych nie zarejestrowano zaburzeń rytmu serca.

Event Holter – Cel badania

Przeprowadzenie badania metodą Event Holtera umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia serca), które mogą występować sporadycznie, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak wysiłek fizyczny, stres.

Małe urządzenie monitorujące, które pacjent nosi stale przy sobie ma wbudowany moduł GSM, dzięki czemu zarejestrowane badanie trafia automatycznie na Platformę Telemedyczną, gdzie jest dostępne dla lekarza opisującego badanie. Do zainicjowania zapisu konieczne jest wciśnięcie przez pacjenta jednego przycisku na urządzeniu – reszta odbywa się automatycznie.

Przygotowanie do badania Event Holter

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i występujących dolegliwościach pomogą w podjęciu decyzji o wyborze długości rejestracji.

W trakcie badania pacjent powinien przyjmować wszystkie leki zgodnie zaleceniami lekarskimi. Pacjenci proszeni są, żeby przed badaniem nie natłuszczać skóry w obrębie przedniej części klatki piersiowej, a w przypadku nadmiernego owłosienia o jej wygolenie.

Opis i przebieg badania

Na przygotowanej skórze nakleja się samoprzylepne elektrody, które następnie łączy się odpowiednimi kablami (5 kabli przy rejestracji 3-odprowadzeniowej i 10 kabli przy rejestracji 12-odprowadzeniowej) z rejestratorem EKG (aparat jest mały i lekki). Przyklejenie elektrod do klatki piersiowej dodatkowo wzmacnia się plastrami samoprzylepnymi, tak aby zapewnić pacjentowi możliwość swobodnego poruszania się, bez obawy o odklejenie elektrod lub rozłączenie kabli. Na zakończenie rejestrator z kablami umieszcza się w wygodnym dla pacjenta miejscu np. zawiesza na specjalnym pasku na szyi i chowa pod ubraniem, lub przypina do paska do spodni i uruchamia się rejestrację badania.

W czasie rejestracji pacjent powinien prowadzić swoją normalną aktywność.

Po przeanalizowaniu zapisu przez lekarza wynik badania (w postaci tabel i wykresów EKG z opisem) jest do odebrania w recepcji w ustalonym termin.

Uwaga!

Urządzenia nie wolno używać:

 • podczas ładowania,
 • podczas kąpieli,
 • bez odpowiedniej osłony na zewnątrz podczas ulewnego deszczu (nie jest wodoodporne).

Nie wolno w jakikolwiek sposób manipulować przy rejestratorze!

Pozostałe informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

 • wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem aparatu (np.odklejenie elektrod),
 • nieoczekiwane zdarzenia, do których doszło w czasie trakcie rejestracji (upadki, uderzenia, porażenia prądem, przemoknięcia),
 • inne odczuwane dolegliwości, które nie są związane z powodami, dla których wykonuje się badanie (np. uczulenie na plastry).

Wyłączenia z odpowiedzialności:

 • brak zasięgu sieci GSM,
 • rozładowanie urządzenia.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie Event Holter jest nieinwazyjne, bezpieczne i może być wielokrotnie powtarzane u pacjentów w każdym wieku jak też i u kobiet w ciąży.

Możliwe jest podrażnienie skóry w miejscu przyklejenia elektrod, czemu zapobiega częsta zmiana ich pozycji i dokładne przemycie skóry po ich odklejeniu, a u osób z reakcją alergiczną dodatkowo zastosowanie miejscowo działających kremów/maści antyalergicznych. 

Holter EKG (pomiar 24h) - 170 zł

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w określonym okresie czasu, najczęściej 24 godzin.

Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak:
Omdlenia i utraty przytomności, zaburzenia rytmu serca związane z różnymi sytuacjami klinicznymi a także w wyniku choroby wieńcowej i po zawale serca, zaburzenia przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca (tzw. rozrusznika serca). Można także ocenić rytm po wszczepieniu stymulatora serca.

Badanie Holter EKG przydaje się również w obserwacji niektórych wrodzonych chorób serca.

W celu wykonania badania, na klatkę piersiową pacjenta przykleja się elektrody do których podłącza się przewody wychodzące z aparatu rejestrującego, przypominającego walkmana. Z tak podłączonym aparatem chodzi się przez następne 24 godziny lub dłużej, zależnie od wskazań, wykonując normalne czynności życiowe. W trakcie badania należy zapisywać swoją aktywność fizyczną i emocjonalną (na przykład zdenerwowanie) oraz występujące objawy, takie jak: ból w klatce piersiowej, poczucie arytmii, omdlenie lub zasłabnięcie. Warto też zapisywać jakie leki i o której godzinie zostały przyjęte. Ważną rzeczą jest aby w trakcie badania prowadzić aktywność fizyczną, ponieważ jedną z istotnych kwestii jest sprawdzenie jak serce reaguje na wysiłek fizyczny. Po upływie czasu przeznaczonego na badanie, aparat zostaje zdjęty, po czym podłącza się go do komputera, na który przegrywany jest zarejestrowany zapis EKG. Następnie lekarz kardiolog dokonuje odczytu i interpretacji zapisu EKG.

Przed badaniem należy się wykąpać. Po kąpieli nie należy smarować ciała tłuszczem ani balsamem. Mężczyźni powinni dodatkowo ogolić owłosienie na klatce piersiowej w miejscach gdzie będą przyklejane elektrody – okolica przed sercowa, górna połowa klatki piersiowej.

Działania te są potrzebne dla zapewnienia prawidłowej przewodności elektrycznej skóry, ważnej dla przeprowadzanego badania. W trakcie badania nie można kąpać się ani brać prysznica, ponieważ aparaty Holtera nie są wodoodporne i zamoczenie go mogłoby doprowadzić do jego zniszczenia.

Holter ciśnieniowy - 150 zł

Holter RR to badanie, dzięki któremu możliwe jest rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrola przebiegu leczenia. Warto przy tym pamiętać, że Holter RR ma sens wyłącznie wtedy, gdy aparatura rejestruje ciśnienie podczas normalnego dnia – dlatego nie należy ograniczać codziennej aktywności.

Holter ciśnieniowy to badanie, które wykonuje się u pacjentów m.in. w przypadku:

 • występowania nadciśnienia tętniczego
 • oceny skuteczności leczenia
 • pomiaru ciśnienia tętniczego z wyeliminowaniem zjawiska tzw. białego fartucha – podwyższonego ciśnienia występującego wyłącznie podczas wizyt lekarskich
 • ocena ciśnienia w trakcie wykonywanie codziennej aktywności.

Nie istnieją natomiast żadne przeciwwskazania do przeprowadzenia badania.

Przygotowanie do badania:

W wyznaczonym dniu należy zgłosić się do placówki w celu założenia aparatury rejestrującej.
Jako że badanie jest bezinwazyjne i bezbolesne, nie wymaga specjalnego przygotowania.

Należy jednak pamiętać, aby:

 • przyjść w luźnym stroju – tak, aby swobodnie założyć mankiet do pomiaru ciśnienia
 • nie wykonywać w tym dniu żadnych badań diagnostycznych
 • nie prowadzić samochodu przez cały dzień trwania badania.